Barn och nappen

I många länder är nappen en av de vanligaste barnsakerna och används av de flesta föräldrar för att trösta och lugna ned barn. Men det är också något man måste avvänja barnet vid efter en viss tid, vilket kan vara en utmaning i sig. Till att börja med kan man ju fråga sig varför nappen ens fungerar. Många tror att detta är kopplat till den sugreflex vi alla föds med. Detta är ju sättet för barn att få i sig mat och även ett sätt att skapa relation till just mamma. Tanken är då att barn lär sig att känna sig trygg och belåten när de får mat, vilket kanske då skapar en koppling mellan just sugreflexen och känslan av trygghet. Nappar kommer i lite olika varianter, självklart utseendemässigt, men även anpassade olika åldrar. Genom att välja en napp som passar för ett barns ålder får man oftast det bästa resultatet och minst risk för speciellt små barn att de tappar den. När det kommer tillfälle att sluta med nappen, vilket de flesta barn gör innan treårsåldern, finns det inget enskilt tillvägagångssätt. Barn är väldigt olika i detta och somliga har mycket mindre problem att sluta med nappen än andra. Råd och tips kring detta finns överallt och man kanske helt enkelt måste prova sig fram för att se vad det är som fungerar. Sajten Mammasidan har några tips kring detta man kan börja titta på. Att fortsätta använda napp över tre år kan skapa en del problem. Bland annat så har tandläkare menad att att det kan öka risken för felställning på tänderna och därmed behovet av tandställning för att rätta till detta. Men det kan även hämma språkutvecklingen hos barn genom att försämra koordineringen av tunga och munrörelse. Av denna anledning bör man alltid uppmana barn att ta ut nappen när de pratar redan från början.